Warunki rezerwacji

Hotel Magnolia III oraz Hotel Kryształ ** przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

 • telefonicznym:  +48 757816045
 • mailowym: rezerwacje@magnolia-krysztal.pl
 • mailowym
 • przy pomocy formularza rezerwacji: www.magnolia-krysztal.pl

Opłata rezerwacyjna – zadatek

Zapłata opłaty rezerwacyjnej-zadatek możliwa jest na:

 • Na konto bankowe Hotelu Magnolia III lub Hotel Kryształ ** dla wpłat w polskich złotych (PLN):
  „Magnolia”
  Krzysztof Dobrzyński
  ul. Wczasowa 1
  NIP :616-141-65-71
  REGON :23049272
  nr konta : 25 1090 1997 0000 0001 3168 6653
 • W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko osoby rezerwującej oraz termin pobytu.
 • Jeśli chcieliby Państwo otrzymać FV na firmę prosimy o wcześniejsze podanie danych do wystawienia faktury zaliczkowej.
 • Należność za pobyt pobierana jest nie później niż do trzech dni przed ustaloną datą wyjazdu.
 • Płatności przyjmujemy w formie gotówkowej oraz akceptujemy karty płatnicze

Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

 1. Klient wpłaca zadatek, pozostałą część dopłaca gotówką lub kartą w dniu przyjazdu do obiektu.
 2. W przypadku Anulacji Rezerwacji, zadatek pozostaje w Obiekcie. Anulacje wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconego zadatku.
 3. Po zgłoszeniu przez Gościa/Klienta zmiany terminu rezerwacji , hotel może zaproponować przeniesienie wpłaconego zadatku na inny termin, maksymalnie trzy miesiące od daty pierwszej rezerwacji ( wyłączając święta ).

Zapłata za pobyt

 • Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 • Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.
 • Dokonując rezerwacji akceptujecie Państwo poniższy regulamin.

Dane osobowe w Hotelu Magnolia oraz w Hotelu Kryształ przechowywane i przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z usługą hotelarską na zasadach określonych przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

Zgodnie z przepisami podatkowymi wpłaty zadatków są przez nas ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Gość może po wpłacie żądać wydania paragonu. Wystawienie do paragonu faktury będzie możliwe tylko jeśli paragon został wystawiony przed 1.01.2020 r. Jeśli zadatek jest wpłacany po 1.01.2020 r., a gość będzie wnioskował o wystawnie faktury za cały pobyt,  zobowiązany jest do poinformowania o tym przed wpłatą zadatku, podając jednocześnie dane do faktury zaliczkowej. Na tej samej zasadzie, gość który otrzymał paragon bez NIP za pobyt, nie będzie mógł otrzymać faktury do takiego paragonu.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej.
Szczegółowe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w Polityce prywatności.